Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. "RODO").

W związku z tym przedstawiam informację odnośnie przetwarzania danych osobowych klientów korzystających z usług PROFI Sylwia Puszczewicz.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych jest PROFI Sylwia Puszczewicz z siedzibą w Warszawie.

2. O jakie dane chodzi?

W ramach realizacji tłumaczeń poświadczonych (tzw. przysięgłych) gromadzone są dane osobowe obejmujące imię i nazwisko klienta. Dane teprzetwarzane są na potrzeby prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego, tj. rejestru wykonanych tłumaczeń. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

3. Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Pańtwa danych,

  • dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu,

  • prostowania tych danych,

  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.