top of page

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. "RODO").

W związku z tym przedstawiam informację odnośnie przetwarzania danych osobowych klientów korzystających z usług PROFI Sylwia Puszczewicz.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych jest PROFI Sylwia Puszczewicz z siedzibą w Warszawie.

2. O jakie dane chodzi?

W ramach realizacji tłumaczeń poświadczonych (tzw. przysięgłych) gromadzone są dane osobowe obejmujące imię i nazwisko klienta. Dane teprzetwarzane są na potrzeby prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego, tj. rejestru wykonanych tłumaczeń. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

3. Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Pańtwa danych,

  • dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu,

  • prostowania tych danych,

  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

bottom of page